GM Business & Lifestyle #126 Br. 126 | Page 7

Direct Media Akademija • L judi važniji od mašina u novoj eri komunikacija Priprema: Redakcija Bezbednost poslovanja • Z aštita od curenja podataka Pripremila: Vesna Kovačević Istraživanje • K orisnici u S rbiji spremni da plaćaju mobilnim telefonom Mastercard Zanimljivosti • S vet kroz objektiv foto - aparata Priprema: Redakcija GM Business & Lifestyle Broj 125 :: Godina 15. :: 2019.