GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF - Page 17

koji se koristi kroz taj ERP ili u okviru ERP sistema pozicionira. Promenjeni su poslovni procesi, promenjena paradigma poslovanja, gde vi sad imate slučaj (mada možda nije takav slučaj u Srbiji) da dokumenti prelaze u elektronsku formu a i dalje se kroz ERP sistem traži njihova papirna forma. I vi sad imate jedan put koji ubrzava poslovni proces i proces odobravanja ulaznih faktura koje treba da prođu kroz ERP bez potrebe da prolaze kroz papir, ali iz nekog razloga kompanije i dalje vole taj model. Naravno da postoje sistemi koji su digitalizovani, i mi radimo na tome. Ali pokušavam da napravim razliku. Uvođenje ERP-a je jedna tema, a digitalizacija, koja je sveopšta, koja nije vezana samo za proces uvođenja ERP-a, je nadtema. Svakako da svaki projekat, pa makar on bio i ERP, mora da zahteva tu vrstu nadogradnje. Šta mi predlažemo? Pre svega digitalizaciju u oblasti digitalnih sadržaja. Oracle ima tu prednost da ima jednu savršenu bazu koja je sposobna da obrađuje neverovatno veliki broj podataka. Oracle baza nema ograničenje po pitanju veličine fajla, i mi možemo svaki digitalni sadržaj, pa makar i digitalizovanu formu papira, koliko god da je veliki, staviti u bazu. Mi uvek preporučujemo digitalizaciju. S druge strane, postoje rešenja za upra- vljanje poslovnim procesima, rešenja za međusobnu kolaboraciju. Zatim dolazi, što je isto nadogradnja ERP-a, napredna analitika. Sad dolazi vreme kada više nije dovoljno posmatrati istorijske podatke ili podatke u sadašnjem trenutku, već xxx