GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 55

Ashok Murty [email protected] N ajpogrešnija stvar je da ovaj proces pretvorimo u impulsivan – to je najbolji način da završimo sa gomilom disku- tabilno odabranih komada odeće koji ne komuniciraju ni međusobno, a često ni sa nama samima. Međutim, ako se pridržavamo nekoliko osnovnih pravila ovo može da se pretvori u jedno divno iskustvo. No, pre svega i na početku, neophodno je da se oslobodimo nekolikih stvari kojima smo izloženi svakodnevno, a koje u najmanju ruku služe samo za izazi- vanje potpune konfuzije. Vama, da- mama, iznad svega. Fokus na cilj Pre svega morate mentalno da se oslobodite svega onoga što vam odvraća pažnju, a to su brendovi i njihove kampanje, zvučna imena i prodavači (naročito oni koji rade na procenat!) i, naravno, cene. Ponekad se zaista zapitam kako ljudi uopšte uspevaju da izaberu nešto što im zaista treba ako su stalno izloženi tolikom pritisku. Zato se pre odlaska u kupovinu treba mnogo bolje fokusirati što će od onoga što nameravate da kupite od vas stvoriti mnogo moćniju osobu i pametnijeg kupca.