GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 38

zaposli drugog potpredsednika Mar- ketinga. Bio sam uništen. Dao sam otkaz”, opisuje autor situaciju u kojoj se našao kao rani zaposleni. Ne radi se o promeni – radi se o gubitku „Da ste me deset godina kasnije pitali šta se dešavalo u mojoj glavi i zašto sam tako loše postupio, jednostavno bih rekao, pod jedan, da sam bio rezistentan na promenu, a onda, pod dva, i da sam sve to učinio xxx razmišljajući samo o sebi, nikada ne smatrajući da je naš novi CEO u pravu”, piše dalje danas ugledni profesor. Bila mu je, navodi dalje, potrebna još to što su ga te promene navele da se plaši onoga što gubi. To detaljno raščlanjuje: „Osetio sam gubitak statusa i identiteta – jedna decenija da shvati da se uopšte nije radilo o borbi sa promenom. Jer, svakog dana se u njihovom star- tupu dešavalo nešto novo, a on je bio dovoljno agilan da drži korak sa bezbrojnim promenama, a i sam je menjao mnogo stvari. Zapravo se radilo o nečemu mnogo više ličnom, što nije želeo da prizna sebi – bilo je bio sam ocenjen neadekvatnim da nastavim u svojoj ulozi i uzrastu, a vrednost mojih veština i sposobnosti je opala; osetio sam gubitak sigurnosti – sada sam se takmičio da zadržim posao za koji sam mislio da je moj zauvek u kompaniji. Bar sam mislio da moja vizit karta to govori. Sada sam bio prepušten slučaju i nisam