GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 33

Osnivačevim stazama Nisu deca osnivača, preduzetnika, jedina koja mogu da pođu „očevim stazama“, štaviše jedna su od mnogih. Mnoga deca lekara, glumaca, slikara, advokata, raznoraznih zanatlija… biraju iste životne pozive koje su izabra- li njihovi roditelji. Ali njihova priprema je jednostavnija i drugačija, jer svi oni gledaju šta njihovi roditelji rade i znaju šta im je činiti u budućnosti. Boris Vukić, Adizes SEE [email protected] D eca slikara vide oca u ateljeu kako stvara i kako se kočoperi na izložbama; deca lekara slu- šaju od malena latinske izraze i idu sa majkom na kongrese; deca glumaca iz mraka posmatraju život na „scenama koje život znače“. Predstave u kojima su osnivači glavni likovi nisu iste kao predstave u kojima će njihova deca, ako požele, biti glavni likovi i njihove uloge se razlikuju. Deca osnivača koji krenu „očevim stazama“ koračaće drugim putem, koji nije predu- zetnički već menadžerski. Za razliku od svih pobrojanih, deca osnivača ne mogu od roditelja da uče „zanat“, oni drugačije moraju da vode kompanije. Ovo je još jedan od razloga zašto druga generacija ne treba da po- čne svoju profesionalnu karijeru u po- rodičnoj kompaniji.