GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 3

Uvodnik U ime Redakcije Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica Stidija slučaja, osvrt, beleška, intervju... deo je niza formi ko- jima smo kreirali sadržaj ovog broja časopisa, nastojeći da se u izdanju kojim „zatvaramo“ kalendarsku godinu nađe što više tema koje bi mogle zanimati savremenog menadžera. Smatrali smo da je kraj jedne i početak nove godine pravo vreme da se svi zajedno još jednom setimo da je podloga na kojoj se odigrava globalno ubrzanje - ekonomska, te da, ako je vizija uspeha ono što nas motiviše da idemo napred, mo- ramo pronaći umereni tempo, „kako se jednog dana ne bismo probudili i sa zaprepašćenjem konstatovali da smo preobraženi kao Kafkin Gregor Samsa”. Činilo nam se da je u jeku „šoping manije” sasvim suvislo da ponovo podsetimo da i kupovina ima svoja pravila i „strategiju”, i da fokusiranje na cilj i ovde omogućava da se izbegnu mnoge greške. Pored ovih „life coaching” i „styling” lekcija, čitaocima dajemo „marketing na recept”, rane zaposlene podučavamo i „kako da zadrže posao iako kompanija raste”, a svima predočavamo kako strane firme ocenjuju poslovnu klimu u Srbiji i šta mogu da očekuju, kada je o poslovnom okruženju reč, u godini koja je pred nama...