GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 22

naglasila predsednica Američke pri- vredne komore Jelena Pavlović, članice AmChama zapošljavaju preko 95.000 građana naše zemlje, što je gotovo 10% zaposlenih u privatnom sektoru, a prethodnu godinu završile su sa 10,8 milijardi evra prihoda, što predstavlja rast od 18% u odnosu na 2016. „Činimo najstabilniji deo naše ekonomije i neskromno želim da kažem da smo primer koji treba pra- titi i asocijacija koju treba poslušati. Ukoliko bi nam celokupna privreda bila uspešna kao AmCham kompanije članice, naš BDP bi trebalo da bude mnogostruko veći. Ponosna sam na činjenicu da 96% AmCham kompanija ne koristi podsticaje za investicije ili zapošljavanje, kao i da naši članovi ne spadaju u one koji svoju komparativnu prednost razvijaju na jeftinoj radnoj snazi, jer među ispitanicima dve tre- ćine kompanija nema niti jednog zaposlenog na minimalnoj zaradi“, rekla je Jelena Pavlović i podvukla da xxx je članicama AmChama od države potrebno samo poslovno okruženje i jake institucije koje će obezbediti jednake uslove i identična pravila igre za sve. Pored ostalog, ona je istakla uspehe Vlade koje su članice AmCham pre- poznale kao poteze koji su unapredili poslovno okruženje, poput zauzdavanja budžetskog deficita, reforme izdavanja građevinskih dozvola, reforme radnog zakonodavstva i početka implementacije eUprave. S druge strane, primetila je da je ostalo još mnogo posla i to uglavnom velikih sistemskih zahvata poput reforme javnih preduzeća, reforme zdravstva i pravosuđa. To da je Vlada Srbije posvećena unapređenju poslovnog ambijenta, u partnerstvu sa privatnim sektorom i predstavnicima privrede, naglasila je potpredsednica Vlade Srbije i mini- starka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dr Zorana Mihajlović. „Za Vladu Srbije je veoma važno šta oni koji se bave biznisom misle o kvalitetu poslovnog okruženja, i drago mi je što svake godine u anketi AmChama daju sve bolje ocene i na- javljuju nova zapošljavanja. Isto tako, za privrednike je važno da znaju da Vlada Srbije nastavlja da ulaže u razvoj infrastrukture i povezivanje sa regionom i da zakoni koje donosimo po svemu približavaju Srbiju Evropskoj uniji, jer to sve znači da mogu stabilno da planiraju svoje poslovanje i nove investicije u Srbiji”, istakla je Zorana Mihajlović.