GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 30

međusobno ne poštuju treba da donesu odluku, jedan drugom okreću leđa i izoluju se. Pošto nema poverenja, pri sprovođenju odluke smatraće da jedan drugog treba da drže na oku. Da li želite jednostavan način utvr- đivanja koliko se dobro rukovodi vašom organizacijom? Samo obratite pažnju na način kako se ljudi među- sobno gledaju i na koju stranu su im okrenuta leđa pri donošenju odluka i tokom implementacije. Vreme donošenja i implementacije odluka Još jedan način merenja kvaliteta upravljanja je vremenska dimenzija. Da bi se zajednički donela odluka potrebno je više vremena nego kada xxx to radi pojedinac. S druge strane, sprovođenje odluke koju je doneo tim, koji ujedno i stoji iza nje i treba da je sprovede, je lako i brzo, jer ljudi jedni drugima veruju i ostavljauju jedni druge na miru kako bi obavili svoje poslove. Organizacije kojima se dobro upravlja mogu dosta vremena da utroše na donošenje odluke zato što je zajedno donose, ali kada se određeni plan delovanja usvoji i donese, im- plementacija je brza, jer niko ne po- kušava da neprestano savetuje drugog. U organizacijama kojima se loše upravlja odluke se brzo donose zato što se „najbrže putuje kad si sam”. Pojedinac je doneo odluku, pa je zbog toga i bila brza. Međutim, koliko je potrebno da bi se takva odluka i sprovela? Čini se večnost. Menadžeri koji jedni drugima ne veruju upliću se u nadležnosti drugih, čime usporavaju proces i ne izvršavaju odluku, bilo zato što je ne razumeju ili zato što joj ne daju podršku. Požuri polako Na primer, kakav je proces donošenja odluka u kompanijama u Sjedinjenim Državama u poređenju sa onim u Japanu? Mi (u Americi, prim. Redakcija) brzo donosimo odluke, ali nam je potrebna večnost da ih sprovedemo. Njihove odluke se donose kroz muko- trpan proces odlučivanja, ali im za njihovo sprovođenje nije potrebno puno vremena. Ljudi me često pitaju zašto su Japanci tako uspešni, zašto su tako brzi. Znate kako glasi moj odgovor? Zato što su tako spori.