GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 35

Opet samo jedan izvor: Izvor: Deloitte Human capital trends Ekonomska kretanja privreda regiona I naposletku razmotrimo bliže okru- ženje – makroekonomska kretanja u regionu, privredne slike u zemljama bivše Jugoslavije i sagledajmo učešće sektora malih i srednjih preduzeća, porodičnih/obiteljskih kompanija – sve iznad 90%; sagledajmo prosečni vek trajanja tih kompanija i broj završenih tranzicija rukovođenja – sve ispod 20, godina ili procenta. Sve ovo usmerava na ultimativni razlog bavljenja liderstvom – potreba kompanija za menadžerima, liderima koji će sprovesti proces tran- zicije liderstva i profesionalizaciju. Usvajanje veština i alata menadžmenta Sve pobrojano je razlog i povod za aktivnu ulogu Adizes SEE u ovoj areni i naš „bottom up“ (ili na osnovu iskazane potrebe tipičnog klijenta Adizes orga- nizacionog konsaltinga – malog/sre- dnjeg/velikog preduzeća u procesu profesionalizacije menadžmenta i pripreme tranzicije liderstva) pristup prolongiranim modelima obrazovanja menadžera i lidera. Fokus koji smo postavili u Adizes Leadership Program jeste usvajanje veština i alata menadžmenta i na taj način promene u ponašanju vođe i vođenih, te dugoročni uticaj na vredno- sni model i na taj način promene u osobinama vođe. Ono što je jasni uvid jeste da Model učenja i razvoja 70:20:10 (McCall i CCL) koji je značajno prihvaćen od strane HR stručnjaka za posao razvoja lidera predstavlja konzervativan i suviše dugoročan pristup. Naime, ukoliko polazimo od pretpostavke da će se 70% razvoja generisati iz samog obavljanja posla i ličnog iskustva, 20% od dru- gih ljudi (prevashodno neposredni rukovodilac) i 10% od obuka, imamo prolongirani proces koji je ograničen karijernim putem (koliko kompanija promeni) i organizacionom zrelošću kompanije u kojoj pojedinac radi (koliko različitih radnih mesta promeni). Naša je ideja da kombinovanje različitih alata (netvorking, kontrolisana i vođena razmena iskustava, koučing, obuke, mentorstvo) u vremenskom periodu od godinu, dve, tri dana može proizvesti željene rezultate. Izlazna merenja koje se vrše u okviru Adizes Leadership Programa potvrđuju ovu pretpostavku. Dakle usvajanjem određenih alata i razvojem veština, te postavkom osobe u okruženje razmene i primene odabranih vrednosti, dolazimo do željenih promena i u osobinama, kompetencijama, te i u ponašanju lidera. Suma ove promene merljiva je na konačnim rezultatima koji dokazuju uspešnost i modela i samog lidera. Lider se pravi! U tom smislu naš odgovor na pi- tanje da li se lider rađa ili pravi jeste – da se pravi. Naravno od nekog lakše od nekog teže. U diskusijama o mogućnostima, izvorima i načinima kre- iranja lidera koje smo potakli sa našim prijateljima i klijentima dobili smo za- nimljiv kvantitativni uvid. Naime, da bi NEKO NEKE VODIO DA URADE NEŠTO potrebno je: 10% početnog urođenog kapaciteta, predispozcije (a koje izaberite...) 40% volje (spremnosti da se bavi sobom i drugima) 25% veštine – soft skills 25% obuke – alati Da li prihvatili ovakvu raspodelu ili neku drugačiju, sigurno je da potreba za liderima raste. Sigurno je i to samo posao koji mogu da obave ljudi, da se ljudi mogu menjati i razvijati ako to žele, da se sve može naučiti, da treba krenuti i stići ćemo. xxx