GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 33

Irena Bulat, direktorka Adizes SEE U tradiciji Adizes SEE je da se bavi demistifikacijom i egzorcizmom, te je u analizi ove pojave pažnja posvećena pre svega razlozima zbog kojih se tema toliko popularizuje, kao i manifestacijama jedne od predrasuda vezanih za temu. Ova analiza podstakla je burnu i široku diskusiju na ASEE klubu, a uvidi te diskusije podržavaju ideju ipak što praktičnijeg poimanja lika i dela lidera. Po ličnom izboru, definišimo liderstvo, vođenje, vodstvo kao sposobnost uticaja, motivisanja i omogućavanja drugima da doprinesu uspehu organizacije čiji su članovi. Ili mnogo praktičnije KAKO NEKO VODI NEKE DA URADE NEŠTO. Iz svake, pa i ove, definicije liderstva mogu se sagledati sve tri grupe varijabli u jednačini: 1. Karakteristike lidera/vođe 2. Karakteristike sledbenika/podre- đenih/saradnika 3. Karakteristike situacije u kojoj se događa vođenje Ove tri varijable pojednostavljano, no dovoljno tačno, opredeljuju teo- rijske postavke liderstva. U tom smi- slu razvijaju se teorije, od osobnih koje fokusiraju poželjne, potrebne karakteristike lidera i modela razvoja tih osobina, kompetencija..., zatim čitav niz teorija koje razmatraju prvu i drugu grupu varijabli od kojih je najpoznatija bihejvioralna teorija, do danas tako popularnih postavki situacionog liderstva. Jasno je da priča o lideru meandrira do nesagledivih širina. U svom tom mnoštvu ima vrlo zanimljivih i inspirativnih iskustava, postavki, istraživanja (a tek dosadnih, prepričanih, pseudointelekualnih...). U razmatranju razloga popularnosti teme sagledavamo tri nivoa: globalni megatrendovi, trendovi u razvoju lju- dskih resursa i ekonomska kretanja privreda regiona.