GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 13

u kojem će se pojaviti tražnja za radnim mestom „direktor pripravnik“. Situaciju sa pripremom menadžera u poslednjih nekoliko godina popravlja nekoliko regionalnih menadžment i liderskih programa gde se kontinuirano obučavaju ljudi koji imaju poslovno iskustvo. No i njih je nedovoljno spram potreba tržišta koje će sve više rasti. Potražnja velika, ponuda mala situacija nije ništa bolja nego u prethodno opisanom praktičnom delu. Postoji par fakulteta gde se može o menadžmentu ozbiljno učiti. Napisah „učiti” a ne „naučiti”, jer mi uvek kod ove teme jedno pitanje lebdi u vazduhu – mogu li se u kasnim tinejdžerskim godinama, bez radnog iskustva, ra-zumeti tajne menadžerskog zanata?! Isto tako, puno je ustanova koje u svom imenu imaju reč „menadžment“, koriste je u propagandne svrhe i prava je sreća kad ispred ili iza ove reči imaju i dodatke – „finansijski... “, „... u turizmu“, „marketing...”, pa decu uče finansijama, turizmu, marketingu... i onda ta deca ne moraju da čekaju oglas Dakle, na ovako neveselo stanje sa stanovišta ponude pismenih menadžera na strani ponude interesovanje, rekoh, raste i biće sve veće. Biologija čini svoje, i preduzetničke kompanije koje broje decenije od osnivanja nemaju izbora – ili će se načinom vođenja osloboditi od svojih osnivača ili će sa njihovim odlaskom nestati i one. I kad smo kod toga, konstatacija da, sem onih koji žele da budu pismeni i ozbiljni menadžeri, pojavljuju se i oni koji moraju da se ponašaju i delaju kao profesionalni menadžeri – naslednici, druga generacija koja se odluči da radi u kompanijama koje su pokrenuli njihovi roditelji. Muka mi je već da pišem, ali ajd’ opet – oni ne mogu da vode kompanije na način na koji su vodili osnivači. Dileme, dileme Za sam kraj rečenice koje su mogle i u uvodu biti. Kad pišem menadžer onda govorim o onima koji sem svog posla organizuju, planiraju i kontrolišu, u najkraćem smislu, i tuđ posao. Ne mislim na menadžere nabavke, menadžere prodaje ili, što da ne, i menadžere spremanja koji su u stvari prodavci, referenti prodaje i spremačice i menadžerišu proces prodaje tako što prodaju, nabavke tako što nabavljaju ili čiste prostorije. Ne mislim ni na fudbalske menadžere ili estradne menadžere koji su u stvari makroi ili podvodači fudbalera i pevaljki. Mislim na časno i odgovorno zanimanje kojim treba da se bave osposobljeni i pismeni ljudi koji su ovladali menadžerskim zanatom. Ostajem u dilemi da li zato što nije bilo dovoljno onih koji mogu kompanije da vode na profesionalan način, danas je sve manje onih koje treba voditi. U dilemi sam da li bi više vozača, medicinskih sestara, zavarivača... ostalo da radi i živi u svojoj zemlji da su im šefovi, rukovodici, menadžeri bili veći profesionalci. Ovu dilemu imam, jer sva istraživanja kažu da je jedan od osnovnih razloga zašto ljudi napuštaju firme upravo njihov prvi nadređeni. U dilemi nisam da bi mnogo više vozača, lekara, viljuškarista, asistenata... ostalo da su pismeni i odgovorni mena- džeri bili u vladi, ministarstvu, državnim organima... xxx