GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 8

Predviđanja Svetski ekonomski trendovi 2018. U 2018. napredak se nastavlja, ali preduzećima preti rizik od pregrevanja. T okom godišnje konferencije o rizicima zemalja i sektora, Coface je sa kompanijama podelio svoju viziju glavnih svetskih ekonomskih trendova za 2018. godinu. Pored ostalog i ova saznanja mogu pomoći menadžerima u upravljanju rizicima. Ide se ka skoku globalnog rasta u 2018. godini S obzirom na to da je počela pretnjom protekcionizma i bila preplavljena bro- jnim izborima i političkim krizama, 2017. godina imala je neka prijatna ekonomska iznenađenja. Samo trinaest zemalja je završilo godinu u recesiji, u poređenju sa dvadeset pet u 2016. godini. Globalna trgovina ostvarila je spektakularan skok (porast od 4,4% u 2017. godini prema prognozama Cofacea, posle + 1,5% u 2016. godini), dok se rizici povezani sa pro- tekcionizmom nisu materijalizovali: