GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 7

Osvrt • V rednost ljudskog iskustva na radnom mestu Preuzeto sa IT Exclusive Newsa Internet ogledala ­ Najava • O čuvarima internet identiteta na DIDS 2018 RNIDS Bankarski sektor u CIE • O tporan rast i mogućnosti UniCredit Preduzetništvo • P ogrešan “ mit o M ocartu ” Pripremila: Vesna Kovačević Zanimljivosti • K lubovi sa najvećim prihodom na svetu Deloitte GM Business & Lifestyle Broj 116 :: Godina 13. :: 2017.