GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 6

Sadržaj Predviđanja • S vetski ekonomski trendovi 2018. Coface Istraživanje • G lobalni ekonomski rast podstiče rast i optimizam među privatnim kompanijama Deloitte Očekivanja • P ercepcija 2018. kao dobre godine za razvoj MSP sektora ProCredit banka i GfK Lean-Kaizen • Š ta je starije , klijent ili prodavac ( proizvođač )? Piše: Predrag Simonović, Lean Kaizen Business Developer, ASEE Promene • P roces prilagođen čoveku Piše: Srđan Nonković, Senior Associate, ASEE Poučna iskustva • D obra borba i jedinstvo Pripremila: Vesna Kovačević