GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF - Page 38

Najava

Najava

O čuvarima internet identiteta na DIDS 2018

U godini kada . RS domen slavi svoj 10 . rođendan , po deveti put se održava najposećenija godišnja konferencija o Internetu u Srbiji - DIDS 2018 . Organizuje je Fondacija “ Registar nacionalnog internet domena Srbije “ ( RNIDS ), 6 . i 7 . marta , u Hotelu „ Metropol Palace “ u Beogradu . Slogan Dana internet domena Srbije ove godine glasi “ Čuvari internet identiteta “.
Prvi blok DIDS-a pod nazivom “ Sajber ličnost “ posvećen je evropski , a i globalno , aktuelnoj temi GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti , koja krajem maja stupa na snagu u EU i utiče i na poslovanje pojedinih poslovnih subjekata u Srbiji . O njoj , a i o drugim aspektima privatnosti na Internetu , moderator Vladimir Radunović razgovaraće sa učesnicima panel diskusije .
Tomas Rikert ( Thomas Rickert ), predsedavajući Foruma za nazive i brojeve u Udruženju internet industrije “ eco “, je advokat iz Nemačke , koji će da održi i uvodno predavanje u temu . U diskusiji će se pridružiti Kormak Kalanan ( Cormac Callanan ), direktor “ Aconite Internet Solutions “ iz Irske , i Nevena Ružić , pomoćnik generalnog sekretara pri Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti .
Drugi blok nosi naziv “ Digitalno nasleđe “ i bavi se digitalizacijom u kulturi i nauci , a moderator je dr Tamara Vučenović .
Pre panel diskusije , uvodno predavanje održaće Matjaž Filo , rukovodilac Sektora za IT na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani . U diskusiji učestvuju i dr Adam Sofronijević , zamenik direktora Univerzitetske biblioteke “ Svetozar Marković “ u Beogradu , i Nikola Božić , programski direktor Istraživačke stanice Petnica .
Treći blok , nazvan “ Onlajn poslovanje “, moderira Radomir Lale Marković , koji je ujedno i voditelj cele Konferencije . Na početku bloka Milovan i Branka Matijević , iz kompanije „ Mineco Computers “, predstaviće rezultate istraživanja “ Indeks digitalne vitalnosti malih , mikro i srednjih preduzeća u Srbiji 2017 “, koje je po prvi put urađeno u Srbiji .
Zatim će biti predstavljene domaće firme koje u svom poslovanju uspešno koriste sve prednosti internet tehnologija na nacionalnim internet domenima : vivatravel . rs , garden . rs , archiplay . rs , iskonmode . rs , studiomaruska . rs i teglas . rs .
U okviru DIDS 2018 , 7 . marta , biće održan Regionalni TLD forum - stručni skup za predstavnike nacionalnih internet registara iz regiona .
DIDS je , kao i do sada , besplatan za sve posetioce , uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta . Registracija posetilaca počinje krajem februara , preko sajta na adresama dids . rs i дидс . срб .
Najava O čuvarima internet identiteta na DIDS 2018 U godini kada .RS domen slavi svoj 10. rođendan, po deveti put se održava najposećenija godišnja konferencija o Internetu u Srbiji - DIDS 2018. Organizuje je Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), 6. i 7. marta, u Hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu. Slogan Dana internet domena Srbije ove godine glasi “Čuvari internet identiteta“. Prvi blok DIDS-a pod nazivom “Sajber ličnost“ posvećen je evropski, a i globalno, aktuelnoj temi GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, koja krajem maja stupa na snagu u EU i utiče i na poslovanje po- jedinih poslovnih subjekata u Srbiji. O njoj, a i o drugim aspektima privatnosti na Internetu, moderator Vladimir Radunović razgovarać R6\HW66VF6W6RF2&W'BF2&6W'B&VG6VFf\Hvf'VfR'&WfRRVG'\[VRFW&WBGW7G&P( V6( RGfBVHֶR HvPFG,[WfF&VFfRRFVRRF6W6 HvR6R&G'\[F&6&26F&VF ( 6FRFW&WB6WF>( '6RWfV'\[HrHv斲vVW&p6V&WF&&fW&V斷Rf&6PBfrHZFGRFFƜH7FG'Vv&6b( FvFЧ6\I^( &f6RFvFƗ6RVGW&V6FW&F"RG"F&gRЬHVfHr&RVF6W6RWfF&VFЧfRG,[HvRF[f'VfF06VF&BfVFWGRG'\ZGfV斀VRƧV&ƦRF6W6\HW7GgVPG"F6g&斦WfHrV斲FЧ&VF&VfW'FWG6R&&ƖFVR( 7fRЧF"&fH~( R&Vw&GR斶&[Hr&w&6F&VF"7G&[fHֶP7F6RWF6G&\Hv&f( 6Чf^( FW&&&F֗"R"ЦfHrRVVFfFFVƢ6VPfW&V6RHWFR&֖f঒'&FWfHr斦P( ֖V66WFW'>( &VG7FfHvR&WVЧFFR7G&[f( ĖFV2FvFPfF7FƖ֖&7&VF榖&VGW\HvR7&&#~( RR'fWBW&IVR7&&०F HvR&F&VG7FfƦVRFЦHvRf&RRR7f6fPW7\Z&7FR7fR&VF7FFW"ЦWBFVv6ЧFW&WBFVffG&fV'2v&FV'2&6'26FR'27GVF'W6'2FVv2'2Rf'RDE2#r'F&HvRG,[&VvDBf'VТ7G'\H6W&VG7Ff斶R6Ц斂FW&WB&Vv7F&&VvDE2RF6F&W7F০7fR6WF6RW&fWR&RЦv7G&6R&rw&HVr'&W7F&Vv7G&66WF6H֖P&VfV''V&&V6FG&RЧ6FG2'2 M M