GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 3

Uvodnik U ime Redakcije Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica Nakon „pauze“ između dva redovna izdanja, koju smo pre- mostili specijalnim posvećenim Industriji 4.0, ohrabrujući kom- panije da se pridruže ranim „adopterima“, da odvažno prihvate rizik promena i skoče u ovu novu tehnologiju, vraćamo se tema- ma po kojima je „GM“ prepoznatljiv. Kako godina još nije odmakla, procenili smo da bi to pre sve- ga trebalo da budu svetski ekonomski trendovi, promene sti- lova rada izazvane desruptivnom tehnologijim i procene stan- ja u određenim sektorima, saznanja o kojima bi mogla pomoći menadžerima da u narednom periodu bolje upravljaju rizicima, te da pokrenu inovaciju, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih. Tu je i korisno iskustvo kompanije Reckitt Benckiser i njenog CEO-a u pogledu vođenja sastanaka, koje bi moglo biti vrlo poučno i za druge, kao i priča o tome kada je pravo vreme da se zaplovi u preduzetničke vode i šta je to što povećava šanse za uspešno pokretanje sopstvenog biznisa. Sve ovo upotpunili smo odgovorom na pitanje kako dugoročno zadržati postojeće klijente i kontinuirano pridobijati nove koristeći Lean-Kaizen alate i opisujući efikasniji i efektivniji pristup promenama procesa u kompaniji – tekstovima vrsnih stručnjaka Adižes SEE.