GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 45

Kada je reč o preuzetništvu, četrdeseta godi- na je druga dvadeseta, i oduvek je i bila, tvrdi Carl Schramm (Karl Šram), ekonomista, uni- verzitetski profesor i predsednik Kauffman fon- dacije, koji u svojoj novoj knjizi “Burn the Busi- ness Plan” kroz ilustrativne primere objašnjava značaj prethodnog korporativnog iskustva i životne zrelosti za uspešnost u preduzetničkom poduhvatu.