GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 38

Najava

Najava

O čuvarima internet identiteta na DIDS 2018

U godini kada . RS domen slavi svoj 10 . rođendan , po deveti put se održava najposećenija godišnja konferencija o Internetu u Srbiji - DIDS 2018 . Organizuje je Fondacija “ Registar nacionalnog internet domena Srbije “ ( RNIDS ), 6 . i 7 . marta , u Hotelu „ Metropol Palace “ u Beogradu . Slogan Dana internet domena Srbije ove godine glasi “ Čuvari internet identiteta “.
Prvi blok DIDS-a pod nazivom “ Sajber ličnost “ posvećen je evropski , a i globalno , aktuelnoj temi GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti , koja krajem maja stupa na snagu u EU i utiče i na poslovanje pojedinih poslovnih subjekata u Srbiji . O njoj , a i o drugim aspektima privatnosti na Internetu , moderator Vladimir Radunović razgovaraće sa učesnicima panel diskusije .
Tomas Rikert ( Thomas Rickert ), predsedavajući Foruma za nazive i brojeve u Udruženju internet industrije “ eco “, je advokat iz Nemačke , koji će da održi i uvodno predavanje u temu . U diskusiji će se pridružiti Kormak Kalanan ( Cormac Callanan ), direktor “ Aconite Internet Solutions “ iz Irske , i Nevena Ružić , pomoćnik generalnog sekretara pri Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti .
Drugi blok nosi naziv “ Digitalno nasleđe “ i bavi se digitalizacijom u kulturi i nauci , a moderator je dr Tamara Vučenović .
Pre panel diskusije , uvodno predavanje održaće Matjaž Filo , rukovodilac Sektora za IT na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani . U diskusiji učestvuju i dr Adam Sofronijević , zamenik direktora Univerzitetske biblioteke “ Svetozar Marković “ u Beogradu , i Nikola Božić , programski direktor Istraživačke stanice Petnica .
Treći blok , nazvan “ Onlajn poslovanje “, moderira Radomir Lale Marković , koji je ujedno i voditelj cele Konferencije . Na početku bloka Milovan i Branka Matijević , iz kompanije „ Mineco Computers “, predstaviće rezultate istraživanja “ Indeks digitalne vitalnosti malih , mikro i srednjih preduzeća u Srbiji 2017 “, koje je po prvi put urađeno u Srbiji .
Zatim će biti predstavljene domaće firme koje u svom poslovanju uspešno koriste sve prednosti internet tehnologija na nacionalnim internet domenima : vivatravel . rs , garden . rs , archiplay . rs , iskonmode . rs , studiomaruska . rs i teglas . rs .
U okviru DIDS 2018 , 7 . marta , biće održan Regionalni TLD forum - stručni skup za predstavnike nacionalnih internet registara iz regiona .
DIDS je , kao i do sada , besplatan za sve posetioce , uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta . Registracija posetilaca počinje krajem februara , preko sajta na adresama dids . rs i дидс . срб .
Najava O čuvarima internet identiteta na DIDS 2018 U godini kada .RS domen slavi svoj 10. rođendan, po deveti put se održava najposećenija godišnja konferencija o Internetu u Srbiji - DIDS 2018. Organizuje je Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), 6. i 7. marta, u Hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu. Slogan Dana internet domena Srbije ove godine glasi “Čuvari internet identiteta“. Prvi blok DIDS-a pod nazivom “Sajber ličnost“ posvećen je evropski, a i globalno, aktuelnoj temi GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, koja krajem maja stupa na snagu u EU i utiče i na poslovanje po- jedinih poslovnih subjekata u Srbiji. O njoj, a i o drugim aspektima privatnosti na Internetu, moderator Vladimir Radunović razgovarać R6\H�W6�6����V�F�6�W6��R�F��2&��W'B�F���2&�6�W'B���&VG6VFf�\Hv�f�'V�����fR��'&��WfRRVG'\[�V�R��FW&�WB��GW7G&��P�( �V6�( ���RGf��B���V�HֶR����� HvP�F�G,[��Wf�F��&VFf�RRFV�R�RF�6�W6��� HvR6R&�G'\[�F���&��������6�&�26�����F�&V�F� �( �6��FR��FW&�WB6��WF���>( ����'6�R����WfV�'\[�Hr����Hv斲vV�W&���p�6V�&WF&&��fW&V斷R���f�&�6��P��B�f��r��H����ZF�GR�FF���ƜH���7F��G'Vv�&�����6����b( �F�v�F����Ч6�\I^( ��&f�6RF�v�FƗ�6����R�V�GW&����V6����FW&F�"�RG"F�&gRЬH�V��f�Hr�&R�V�F�6�W6��R�Wf�F��&VFЧf�R�G,[�HvR�F�[�f����'V��f�F��0�6V�F�&��B�f�V�FWGRG'\ZGfV斀��V�RƧV&Ʀ��RF�6�W6���\H�W7GgV�P��G"F�6�g&�斦Wf�Hr���V斲F�Ч&V�F�&V�fW'��FWG6�R&�&Ɩ�FV�R( �7fRЧF��"�&��f�H~( �R&V�w&GR��斶���&�[�Hr�&�w&�6��F�&V�F�"�7G&[�fHֶP�7F�6RWF�6�G&\Hv�&������f�( �������6��Чf�^( ����FW&�&&F�֗"��R�"Ц��f�Hr������RV�VF���f�F�FVƢ6V�P����fW&V�6��R���H�WF�R&���֖��f঒'&��F��Wf�Hr������斦P�( �֖�V6�6��WFW'>( ��&VG7Ff�HvR&W�V�ЧFFR�7G&[�f�( Ė�FV�2F�v�F��P�f�F���7F��Ɩ��֖�&��7&VF榖��&VGW�\HvR7&&���#~( �����R�R�'f�WBW&IV��R7&&���०F�� HvR&�F�&VG7FfƦV�RF�Ц�HvRf�&�R���RR7f���6��f�P�W7\Z����&�7FR7fR&VF��7F���FW"Ц�WBFV�����v����6��������ЧFW&�WBF��V���f�fG&fV��'2��v&FV��'2�&6�����'2��6�����FR�'2�7GVF���'W6��'2�FVv�2�'2�R��f�'RD�E2#��r��'F��&�HvR�G,[��&Vv�����D�Bf�'VТ�7G'\H��6�W�&VG7Ff斶R�6�Ц���斂��FW&�WB&Vv�7F&��&Vv����D�E2�R����F�6F�&W7�F০7fR�6WF��6R�W��&fW��R&RЦv�7G&6��R�&�r�w&�H�V��r'&����W7F�&Vv�7G&6���6WF��6�H֖�P��&�V�fV''V&�&V��6�F�G&RЧ6�F�G2�'2� M � M�