GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 8

Teorija menadžmenta i liderstva Neophodna je promena paradigme Nalik požaru, zapadne teorije i prakse menadžmenta velikom brzinom ulaze u zemlje širom sveta. Američki industrijski giganti zapisuju njihove prakse menadžmenta ili liderstva, knjige lju- di poput Lee Iacoccae i Welscha se prevode i uvode u posao kao svete knjige. Zapadne poslovne škole otvaraju kancelarije širom sveta, šireći znanja o teorijama menadžmenta i liderstva, kao i o funkcionalnim disciplinama kao što su marketing, finansije, upravljanje logistikom i nabavkama... Dr Isak Adizes (Originalno objavljeno: Huffington Postu) N apominjem da nešto što velikom brzinom ulazi u zemlje širom sveta nije samo benigna stvar, stvar bez vre- dnosti, logički i sistemski proces. Napominjem da je u pitanju teorija i praksa menadžmenta i liderstva koja ulazi i u samu srž političke filozofije.