GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 7

Upravljanje kreativnošću • I zazovi kreativnosti za menadžere Institut za inovacije (Za Institut za inovacije piše: prof. Jonathan S. Feinstein, Yale School of Management Integracija timova GM Business & Lifestyle Broj 113 :: Godina 13. :: 2017. • N ajbolje kompanije na svetu najbolje rešavaju probleme – a V i ? Piše: dr Zvezdan Horvat, Partner Adizes SEE ­ ­ Kultura • B ook T alk • „D ado - slike ” Putovanja • M ajorka - prelepi dragulj B aleara Piše: Nina Kovačević Lifestyle • H armonija mirisa za savremenu ženu Priprema: Redakcija