GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 57

Baleara. Osnovana je još u vreme Ri- mljana. Grad je nekada u odbrambene svrhe bio opasan utvrđenjima, koja danas nisu očuvana, ali se u okviru njih nalazi takozvano istorijsko jezgro grada sa najvećim broj znamenitosti ovog ostrva. Svakako, kao najznačajniji i najprepoznatljiviji kulturni motiv ističe se gotička katedrala La Seu (13. vek), sa čijeg platoa se pruža nestvaran pogled na luku i more. Pored katedrale se nalazi i Palata Almudaina, nekada sedište španskih kraljeva, a danas letnja rezidencija španskog kralja u kojoj se odvijaju zvanične ceremonije, i muzej koji je otvoren za posete. U neposrednoj blizini pomenutih zdanja, u jednoj vrlo simpatičnoj uličici, sme- štena su i arapska kupatila koja pre- dstavljaju redak primer muslimanske arhitekture u ovom gradu. Ne treba zaboraviti ni brojne mu- zeje, parkove, kao ni malo uda- ljeniji, ali opet u središtu grada, prelepi dvorac Bellver iz 14. veka (na katalonskom njegovo ime znači lep pogled) smešten na brdu iznad grada koji, verujem, nikoga ne mo- že da ostavi ravnodušnim, jer tek iz te perspektive možete uvideti potpunu lepotu ovog neobičnog i šarmantnog mediteranskog grada. Castell de Bellver je nekada bio ta- mnica, a danas služi kao muzej i ve- oma je posećen. Ipak, ono što je na mene ostavilo najveći utisak je mnoštvo uskih, isprepletanih uličica koje prožimaju gradsko jezgro i u kojima čovek može da osveži onaj osećaj „divne izgubljenosti”, kroz koje se navodno luta, a koje ustvari uvek vode do neke od glavnih ulica ili centralnih atrakcija, te nećete ostati dugo zarobljeni u ne- kom drugom svetu i vremenu. xxx