GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 53

„Dado-slike” U Modernoj galeriji Valjevo 23. septembra 2017. otvorena je izložba „Dado-slike”, na kojoj su prikazana dela kroz koja se može pratiti najznačajniji periodi stvaralaštva Dada Đurića. U sve tri izložbene prostorije poseti- oci će do kraja ove godine imati priliku da vide neka od najmonumentalnijih Dadovih slika koja se nalaze u Srbiji. Svi radovi su iz privatnih kolekcija, tako da su neka dela prvi put izložena za javnost. Ovo je ujedno naj- obuhvatnija izložba Dadovih slika na prostoru bivše Jugoslavije. U katalogu za ovu izložbu u tekstu „Vizualni nokturno” istoričarka umetnosti Nataša Kristić je napisala: „Miodrag Đurić – Dado spada u red vrsnih usa- mljenika. Čitav njegov život stao bi u jedan pasus, za njegovu umetnost potrebno je mnogo više. I on, toga svestan, ne žali. U godinama duboke zrelosti veli: Meni je moje slikarstvo, da oprostiš, važnije od mog života, dalje u tekstu brutalnije ojačava ideju: Meni je moje slikarstvo, da oprostiš, važnije od moje smrti. Izrečeni, ultimativni estetski imperativ određuje Dadu kao fatalistu. Malo je onih u istoriji slikarstva koji su umetnost izdigli iznad egzistencije bića, poništili sopstvenu tvar i u potpunosti se predali činu kreacije. Dado se dekla- riše kao jedan od njih, a njegova pla- tna potvrđuju isključivu posvećenost li- kovnim istraživanjima. Za Dadino slikarstvo se sa velikom sigurnošću može ustvrditi da je oni- rično, metafizično i moderno. A velike svetske zbirke umetničkih dela i poznati muzeji su ga, inkorporiranjem u svoje primarne kolekcija, proglasili i istorijski nezaobilaznim.”