GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 47

da bi se balansirala fleksibilnost i kontrolisanost. Da bi se rešio problem stalnih neophodnih promena potrebno je uvođenje paralelne strukture si- nergetskih timova – sinertimova koji rešavaju multifunkcionalne pro- bleme unutar organizacije. Mul- tifunkcionalnost je potrebna, jer se najčešće u organizacijama problemi dešavaju kada dve organizacione jedinice koje nisu nadređene jedna drugoj treba da sarađuju. Treba doći do rešenja, a ne da li će neko preseći i narediti. Ta kompleksnost u rešavanju problema se sve više dešava u našem okruženju. Nema autokratskih odgovora genija koji zna, već do rešenja treba doći sistematski, a zatim to rešenje i sprovesti. U svim vrstama industrije ovo postaje jasno, mada visoko tehnološke industrije prednjače u praktičnoj primeni ovakvih metoda. Klasična organizaciona stru- ktura suštinski služi da uspostavi kontrolisanost (PA). Paralelna struktura timova koji rešavaju probleme u celoj organizaciji, na različitim nivoima kreira fleksibilnost (EI). Neophodno je stalno raditi na nekim organizacionim problemima i to u svim oblastima, procesima i organizacionim celinama. Nije dovoljno samo skupiti ljude da se reši problem. Često je iskustvo sa tih sastanaka veoma loše, i to po mnogim elementima. Zbog toga mi smatramo da nije svaka grupa tim, niti oni imaju pravi način za rešavanje problema u firmi. Po nama, tim postaje sinertim ako ima: • uloge u timu • proces kako se rešavanje problema vodi i • pravila za interakciju članova tima. U raznim metodologijama možete naći i preko deset uloga u timskom rešavanju problema. Mi smatramo da su dve kritične uloge – Integrator (orijentisan na kako tim radi) i Implementator (orijentisan na šta tim radi). Integrator upravlja timskim procesom rešavanja problema, objedinjuje, povećava ili smanjuje brzinu rada i pomaže članovima tima da se „čuju“. On stvara klimu otvorenosti i optimizma, upravlja, ali ne dominira i konfrontira različita stanovišta i ideje. Implementator insistira na kvalitetnim odlukama u zadatom vremenu, obezbeđuje ideje, preseca situacije u kojima ne može da se ostvari konsenzus, preuzimajući odgovornost za odluku koju i finalizuje. Svi ostali članovi neophodnih timova su xxx