GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 46

sajmove, a sve u cilju povećanja vašeg znanja i svesti o proizvodima ili tržištu. Međutim, postoji čitav niz oblasti za koje se nećete gurati da učite i imate inicijativu, ali kompanija ima potrebu da vi ovladate tim znanjima ili oblastima. Zamislite da ste farmaceut koji je ceo život bežao od finansija. Kolika je verovatnoća da ćete sami otići na neki seminar Finansije za menadžere? Veoma mala. Samoinicijativa je uvek dobra, ali često ne i dovoljna. Upravljanje po definiciji znači da kažemo šta želimo da se uradi i da se to nakon toga i uradi. Tako i u ovom primeru - ako postoji upravljanje, neko će reći kojim znanjima treba da ovladate, jer to kompaniji treba. Ako budemo čekali da se vi sami dosetite ko zna koliko ćemo čekati? Organizacija treba da ima sistematsku inicijativu, a ne da čeka. Slično je i sa rešavanjem bilo kojih problema u organizaciji. Ko zna koliko ćemo čekati da se dosetite da neke probleme rešite. Neke probleme ćete odmah rešavati po principu „drži vodu dok majstori odu“, ali najčešće su to čisti operativni problemi, a neke ćete sigurno ostavljati za kasnije. Možda ćete staviti neki predlog u kutiju za ideje. Nešto će vam jako smetati pa ćete se potruditi da rešite, često po principu zakrpe. Nešto šire, dugoročnije, razvojno ćete odložiti pošto nije hitno. A verovatno je važno i, pošto nema direktnog pritiska, to će se odlagati dok ne postane i hitno i važno, a tada može da bude kasno. To znači da i u organizaciji treba sistematski pristupiti rešavanju problema, ne samo čekati da nešto postane kritično. Klasične organizacije nisu struktu- rirane za promene. Ako neki mali „preduzetnik“ sa idejom želi nešto da promeni u organizaciji, ide kod svog šefa koji najverovatnije nema ovlašćenja da odobri tu ideju – promenu. Ako je mali „preduzetnik“ xxx dosadan možda uspe da zakaže sastanak na sledećem hijerarhijskom nivou, ali sa istim ishodom. Možda i na još jednom više, verovatnoća je vrlo mala da dođe do prve osobe u firmi koja bi mu rekla – da, to nam treba, krenimo odmah da menjamo. Put kroz slojeve administracije ili hijerarhije do velikog preduzetnik