GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 45

dr Zvezdan Horvat, partner Adizes SEE zvezdan.horvat@gmbusiness.biz Z ašto postavljeni sistem nije dovoljan? Promene koje se dešavaju u okruženju su jedina konstanta u našem životu. One se dešavaju van naše moći, van našeg uticaja. Normalno, promene dovode do problema i važno je shvatiti da sve kompanije na svetu imaju problema, samo je pitanje kako se nose sa njima. Problemi zahtevaju rešenja koja opet dovode do promena. Ulazak u ovakav zaplet može čoveka da izbezumi, jer što je veće ubrzanje promena veće je i ubrzanje nastajanja problema. Kako se izvući? Prva reakcija klasičnog menadžera može da bude pa hajde da usporimo, tada nećemo dodatno izazivati promene, hajde da sačekamo. Ali, konkurencija ne usporava, promene se dešavaju, a klasičan menadžer izgleda kao noj koji je zabio glavu u pesak. Haotične promene takođe mogu da budu pogubne. Promenama moramo da upravljamo i da sistematski rešavamo probleme koji su nastali usled promena. Moramo se stalno menjati i prila- gođavati, a ponekad i inicirati pro- mene i to u svim oblastima. Na pri- mer, možete zahtevati da idete ili da vas pošalju na neke treninge ili