GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 40

Generalno, ljudi se bave kreativnom delatošću zbog velikih izazova, širih kreativnih interesovanja i zami- šljenih mogućnosti koje su često inicijalno nejasne. Ključni korak je da vaš izvršni i menadžment tim i zaposleni prodiskutuju o njihovim interesovanjima i širim mogućnostima koje treba da usaglase. Nemojte da xxx forsirate specifičnosti, otvorite se za slušanje. Onda kada čovek ima šire inte- resovanje ili izazov/mogućnost, on može početi da ga istražuje i traži načine da ga kreativno razrađuje. Okupiran je razgovorom sa ljudima, čitanjem, eksperimentisanjem i ispro- bavanjem ideja, ispitivanjem svoje prvobitne vizije, ostajući u pripravnosti za deliće koji se uklapaju. Jednog dana on otkriva da se neki delići međusobno uklapaju i dobija ideju! Dajte svojim timovima ovo generalno uputstvo, dozvolite im da istražuju. Da, postavite neke vremenske ro- kove i proveravajte napredak, ali ključno je dopustiti im da lutaju u