GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 39

Izazovi kreativnosti za menadžere Da li želite da oslobodite kreativnost vaših zaposlenih i vaše organizacije? Evo tri kritična iza- zova koja menadžeri i lideri moraju da savladaju da bi oslobodili kreativnost i inovacije, ključne pokretače rasta i dugoročnog uspeha. Institut za inovacije Za Institut za inovacije piše: prof. Jonathan S. Feinstein, Yale School of Management 1. Razumeti kreativni proces Prvo, morate da razumete kako kreativni proces zaista izgleda. Mi smo puni pogrešnih ideja o tome. Mnogi ljudi zamišljaju kreativnost kao iznenadni udar groma – hodate ulicom ili razgovarate sa nekim i odjednom imate sjajnu ideju. Ovi iznenadni momenti kreativnosti i prosvetljenja se dešavaju i oni su nezaboravni, ali vi ne možete da upravljate kreativnošću na ovaj način. Da biste upravljali kreativnošću morate razumeti da se ovi trenuci događaju na osnovu bo- gatog konteksta odvijanja kreati- vnog razvoja. Upravljajte ovim širim, dugotrajnijim procesom i oslobodićete kreativnost.