GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 35

Srbija
Prošle godine srpska privreda je zabeležila najveći rast od 2008 . godine i dostigla je 2,8 %. Potrošnja domaćinstva je porasla , ali još jaču podršku predstavljao je rast izvoza .
prilivom stranih direktnih investicija .
Dinamika izvoza će ostati stabilna , zahvaljujući oživljavanju glavnih trgovinskih partnera , međutim , zbog većeg uvoza doprinos neto izvoza biće skoro nepostojeći .
I u prvim mesecima 2017 . tempo zahvaljujući padu cena hrane . Projekcija kompanije Cofacea je da će rast BDP-a u Srbiji ove godine dostići 3,2 %, a u 2018 . godini 3,6 %. Privatna potrošnja će biti glavni pokretač rasta , međutim stopa nezaposlenosti koja je u prvih meseci ove godine premašila 14 %, ograničava
Očekuje se da će se umereni rast privatne potrošnje ove godine ubrzati zahvaljujući povećanju zaposlenosti , većoj zaradi i rastućem poverenju potrošača . Doprinos investicija će verovatno ostati stabilan , podržan rasta bio je prilično razočaravajući . Prerađivačka industrija raste , ali građevinska i poljoprivredna proizvodnja je opala . Inflacija je dostigla 4 % u aprilu 2017 . godine , ali godišnja prosečna stopa bi trebalo da bude niža , oporavak u potrošnji domaćinstava .
Makroekonomsko poboljšanje , kao i veće stope naplate poreza , omogućili su značajno smanjenje ukupnog državnog deficita sa 6,6 % BDP-a u 2014 . na 3,7 % u 2015 . i 1,4 % u 2016 . godini . xxx
Srbija Prošle godine srpska privreda je zabeležila najveći rast od 2008. godine i dostigla je 2,8%. Potrošnja domaćinstva je porasla, ali još jaču podršku predstavljao je rast izvoza. prilivom stranih direktnih investicija. Dinamika izvoza će ostati stabilna, zahvaljujući oživljavanju glavnih tr- govinskih 'FW&\IWF&pfV<VrWfF&2WFf&<R6&W7FV<ऒR'fW6V6#rFVfƧVV<GR6V&R&V6斦R6f6VRF<R&7B$EP7&&fRvFRF7F<2"RR#vF2bR&fFG&Z<R&Fvf&WFH&7F\IWF7FW6V7FRR'fW6V6fRvFR&VZBRw&HfHVVR6RF<R6RVW&V&7@&fFRG&ZRfRvFRV''FfƧVV<fV<R6V7FfV<&F&7GV<VfW&VPG&ZHF&2fW7F6<PfW&fF7FF7F&G,[&7F&R&ƜH&H&fV<&W&IfHֶGW7G&&7FRƒw&ЬIWf6Ʀ&g&VF&fBЦRf6RF7FvBPR&R#rvFRƒvFZ&6\H7F&G&V&F'VFR[&fRG&Z榒F<7Ff&V6&ƬZRfV<R7FRFR&WwV<ƒ7PH6VRVWrG,[fpFVf6F6bbR$ER#B2rPR#RBRR#bvFে