GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 3

Uvodnik U ime Redakcije Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica Oprostili smo se od leta, ali su ostale uspomene sa putovanja koje sada prebiramo u glavi i prepričavamo sa prijateljima i ko- legama. Neke od najdubljih impresija uvek delimo i sa čitaocima „GM-a“. Ovog puta to je priča o Majorci, jednom od ostrva Baleara koje s pravom nazivaju draguljem ovog arhipelaga. Naravno, veći deo sadržaja ipak posvećujemo temama veza- nim za teoriju i praksu menadžmenta, nastojeći da pratimo promene koje se dešavaju i da sami držimo korak sa njima. U- pravo zato prenosimo razmišljanja dr Isaka Adižesa originalno objavljena na Huffington Postu o prevaziđenosti starih paradig- mi menadžmenta i neophodnosti njihovog menjanja, a odmah zatim podrobnije objašnjavamo pojam i suštinu simbergetskog menadžmenta koji dr Adižes nudi kao savremenu alternativu za- starelim konceptima. Onima koji žele da oslobode kreativnost svojih zaposlenih i svoje organizacije namenili smo tekst Instituta za inovacije o tri kritična izazova koja menadžeri i lideri moraju da savladaju da bi pod- stakli ključne pokretače rasta i dugoročnog uspeha. A kako promene na polju novih tehnologija unose ogromne promene u poslovanje, da bi naši čitaoci bili u toku s njima de- taljno opisujemo kako to digitalni put skreće ka kognitivnom poslovanju kroz izveštaj sa IBM Watson SEE Summita 2017, održanog u Opatiji 13. i 14. septembra.