GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 29

izvršna direktorka Coface Centralna i istočna Evropa. „Pored toga, tržišta rada nastavila su da se poboljšavaju, što je rezultiralo stopama nezaposlenosti koje su dostigle najniži nivo ikada zabeležen, a najznačajnije u Češkoj, sa 4%. Rastuće zarade i niska inflacija, zajedno sa poboljšanjem potrošačkog raspoloženja, učinili su potrošnju do- maćinstava glavnom pokretačkom snagom ekonomske ekspanzije, što je pozitivno uticalo na neke sektore u CIE.“ Top 500 igrača: pad rasta, povećanje radne snage Najuspešnijih 500 kompanija ostva- rilo je 580 milijardi evra u 2016. godini – što predstavlja manji pad od -0,6% – i doživelo veći pad neto dobiti za -3,1%, na 26,3 milijarde evra. Za razliku od smanjenja prometa i neto dobiti, stopa zaposlenosti se razvijala. Najuspešnijih 500 kompanija CIE zapošljavalo je 4,5% ukupne radne snage u regionu, tako ojačavajući svoju radnu snagu na +3,9%, do 2,24 miliona ljudi. Ovaj razvoj se ogledao u padu stope nezaposlenosti u regionu. Stopa nezaposlenosti u deset zemalja je opala čak za više od 10%, a posebno u Mađarskoj sa -25% na 5,1% i Češkoj sa -21,6% na 4%. U većini zemalja Centralne i istočne Evrope stope nezaposlenosti sada su čak niže nego u zemljama zapadne Evrope. Jedina zemlja koja je zabeležila veće stope nezaposlenosti u odnosu na prethodnu godinu je Estonija sa +9,7% na 6,8%. Raznovrstan sektorski pejzaž: automobilska industrija u usponu, sektor nafte i gasa u padu Analiza po sektorima pokazuje promenljivo tržište. Tradicionalne industrije su u padu, a nove su spremne da preuzmu vođstvo. Iako je celokupni promet pao za -0,6%, devet od trinast sektora povećalo je promet u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje pro- meta u najuspešnijih 500 može se pripisati sektorima: nafta i gas (-5,4%), energija (-7,3%), mašinstvo i precizna mehanika (-59,1%) i obrada metala (-6,4%). Njihovi gubici u prihodima su bili preveliki da bi ih nadoknadile pozitivne performanse drugih sektora. Pad poslovanja u sektoru nafte i gasa, koji je ranije dominirao rang listom, bio je pod nadzorom tokom poslednjih nekoliko godina. Samo devedeset dve kompanije (18,4%) iz ovog sektora ostale su u najuspešnijih 500, u poređenju sa 111 u 2015. (22,2%). Sektor je izgubio u prometu zbog teškog tržišta robnih sirovina. Kao rezultat toga, više od 50% od 92 kompanije iz ove industrije izgubilo je mesto na rang listi. Automobilska industrija i transport preuzeli su vodeću poziciju sa pro- metom od 128 milijardi evra. U EU, registracije novih putničkih automobila povećale su se za skoro 7%. Ova veća potražnja pozitivno je uticala na proizvođače automobila, koji se uglavnom nalaze u CIE. Proizvođači automobila i proizvođači komponenti i rezervnih delova u regionu povećali su svoje kapacitete za zapadnu Evropu, njihovu glavnu izvoznu de- stinaciju. U 2016. godini više od 20% svih najuspešnijih 500 kompanija CIE (102 kompanije) radilo je na ovom polju, dok ih je u 2015. godini bilo samo 17%. Prihodi sektora porasli su za +8,6%, a neto dobit za +6,8%. Ovaj rezultat je posledica veoma povoljnog ekonomskog okruženja sa povećanom potražnjom. Dobar izgled za region CIE u 2017. i 2018. godini Očekuje se da će se rast u zemljama CIE oporaviti nakon usporavanja prošle godine. Coface predviđa da će prosečna stopa rasta BDP-a u ce- ntralnoj i istočnoj Evropi porasti na 3,4% u 2017. i 3,3% u 2018. godini. Obe godine će biti podstaknute sta- bilnim rastom privatne potrošnje, uz podršku stalnih poboljšanja na tržištu rada. O pobednicima i gubitnicima Bilo je 69 preduzeća (13,8%) koja su prvi put ušla na rang listu najuspešnijih 500 u CIE ili su ponovo ušla nakon najmanje godinu dana odsustva. Dok se 203 ili 40,6% pomerilo na višu poziciju, 217 (43,4%) je palo na nižu. Najveći skok na rang listi ostvario je Fővárosi gázművek Zrt. Zahvaljujući gigantskom porastu prometa (+76%), mađarska gasna kompanija preskočila je 159 pozicija i došla na 164. u 2016. godini. Razlog za to je što je vlada