GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 26

koji radi za IBM , vrlo plastično je pokazao kako kognitivno doba zahteva promenu perspektive da bi se dobila prava predstava tako što je veštim potezima četkicom na slikarskom platnu izobražavao nazgled potpuno apstraktnu kompoziciju koja se odjednom , kada je platno okrenuo za 180 stepeni , pretvorila u sasvim jasan lik Nikole Tesle .
Tako je keynote ovogodišnjeg Watson SEE Summita završen vrlo efektno , ostavljajući prisutne pod dubokim utiskom onoga što su videli , a i prethodno čuli .
Dan drugi
Drugi dan konferencije počeo je predavanjima o inovacijama kao pokretaču promena i kognitivnim tehnologijama kao nečemu što menja igru u industriji u eri digitalne transformacije , da bi se nastavio okruglim stolom na temu „ Industrijski disruptori u zoru kognitivnog doba ”, gde su predstavnici Atlantik grupe iz Hrvatske , DSK banke Bugarske , Hrvatskog Telekoma , slovenačkog Petrola , MVM-a iz Mađarske , Bance Feroviara iz Rumunije i Telenor banke iz Srbije , u vidu usmeravane diskusije , razgovarali o promenama koje donosi ulazak tehnoloških kompanija u polje bankarskih poslova , o energetskom sektoru kao segmentu poslovanja koji bi mogao da pretrpi najveće promene u kontestu revolucije kognitivnih tehnologija , o blockchain tehnologiji koja mnogima donosi nove mogućnosti i uopšte o promeni modela poslovanja koja će stvoriti potpuno novi svet konkurentnosti . Učesnici su razgovarali i o mogućnostima kognitivnih tehnologija u budućnosti , izražavajući uverenje da će upravo one menjati pravac kojim će ići mnoge organizacije i institucije .
Nakon ovih zajedničkih predavanja za sve učesnike , konferencija je nastavljena u tri paralelna toka , pa su zainteresovani mogli da biraju sesije koje ih više zanimaju .
U okviru New Fokus sesije Maja Vekić Vedrina prenela je iskustvo Atlantik grupe o tome kako izgleda ići ka kognitivnom sa IBM-om , Roland Šefler ( Roland Scheffler ) iz DASH & Europe je govorio o razočaranju digitalnim i tome zašto neki klijenti nisu fanovi , Saško Lazov , global IT menadžer ActivTradesa iz Bugarske je pričao o cloud putovanju iz perspektive klijenta , odnosno o tome kako je IBM pomogao ovoj kompaniji da izgradi stabilno finansijsko trgovanje u cloudu , a Dejan Podgoršek , menadžer za poslovni razvoj u kompaniji Global Business Partners , prezentovao kognitivnu proizvodnju za Industriju 4.0 .
New Expertise „ staza ” konferencije vodila je u pravcu objašnjenja strategije transformacije sistema , kao i poslovne transformacije za sledeću generaciju operativne izvrsnosti , te načina da se postane kognitivna telekomunikaciona kompanija .
Kako smo mogli čuti ovom prilikom , mnoge industrije veruju da će im veštačka inteligencija doneti prednosti . Finansije , telekomunikacije , transport i logistika , putovanja i turizam ... mogu biti neki od vodećih sektori u tom smislu . No , činjenica je , kako je to primetio Norbert Sep ( Norbert Sepp ), Watson ambasador , da je još uvek malo onih koji su se uputili na putovanje u zemlju kognitivnog , a to je , kaže , šansa za one iz EMEA , jer mogu biti korak ispred drugih . Međutim , treba imati na umu i da je ovo drugačiji put , na kom ima mnogo rizika , a ono što na tom putovanju „ čuva i spašava život ” jesu potrebna znanja i veštine . Slikovit prikaz hijerarhije potrebnog da bi se izbegle skupe lekcije Sep je dao u vidu piramide u čijoj osnovi je strategija kognitivne transformacije , na koju se nadograđuju podaci i infrastruktura ( gde se odlično uklapaju IBM z14 i IBM Power AI ). Iznad su alati i platforma ( gde IBM nudi open source alate , IBM Bluemix i Watson API ), na koje se nadograđuju veštine , i na vrhu je plan .
U okviru New Business Models „ tracka ” predavanja objašnjeni su ključni principi novog modela poslovnog funkcionisanja , prevashodno u bankarskom i finansijskom sektoru . Transformacija finansijskih servisa treba da obezbedi poslovnu stabilnost , troškovnu fleksibilnost , povezanost eko sistema , tržišnu adaptabilnost , jednostavne self servise , kontekstualno pokretanu raznolikost ...
Svoja znanja sa auditorijem podelio xxx
koji radi za IBM, vrlo plastično je pokazao kako kognitivno doba zahteva promenu perspektive da bi se dobila prava predstava tako što je veštim potezima četkicom na slikarskom platnu izobražavao nazgled potpuno apstraktnu kompoziciju koja se odje- dnom, kada je platno okrenuo za 180 stepeni, pretvorila u sasvim jasan lik Nikole Tesle. Tako je keynote ovogodišnjeg Watson SEE Summita završen vrlo efektno, ostavljajući prisutne pod dubokim utiskom onoga što su videli, a i prethodno čuli. Dan drugi Drugi dan konferencije počeo je predavanjima o inovacijama kao pokretaču promena i kognitivnim tehnologijama kao nečemu što xxx menja igru u industriji u eri digitalne transformacije, da bi se nastavio okruglim stolom na temu „Industrijski disruptori u zoru kognitivnog doba”, gde su predstavnici Atlantik grupe iz Hrvatske, DSK banke Bugarske, Hrvatskog Telekoma, slovenačkog Petrola, MVM-a iz Mađarske, Bance Feroviara iz Rumunije i Telenor banke iz Srbije, u vidu usmeravane diskusije, razgovarali o promenama koje donosi ulazak tehnoloških kompanija u polje bankarskih poslova, o energetskom sektoru kao segmentu poslovanja koji bi mogao da pretrpi najveće promene u kontestu revolucije kognitivnih tehnologija, o blockchain tehnologiji koja mnogima donosi nove mogućnosti i uopšte o promeni modela poslovanja koja će stvoriti potpuno novi svet konkurentnosti. Učesnici su razgovarali i o mogu- ćnostima kognitivnih tehnologija u budućnosti, izražavajući uverenje da će upravo one menjati pravac kojim će ići mnoge organizacije i institucije. Nakon ovih zajedničkih predavanja za sve učesnike, konferen ZHB\][HHH\[[HKHBZ[\\ݘ[H[HH\ZH\ZBڙHZqhYH[[XZKHݚ\H]\\ZHXZBZq!Y[H[[HH\\][Zܝ\HYHZ^YBq!HHۚ]]HHPK[K[hY\ [Y\H^T]\HHݛܚ[^#X\[BY][HYHqh]ZHZ[B\H[ݚKqhZ^݋ؘ[UY[Y1o\X]Y\H^Y\HBq#X[Y]ݘ[H^\Z]BZ[KۛYHZHPB[[ݛڈ\[ZHH^ܘYBX[[[Zݘ[HHBYKHZ[ܱhYZY[Y1o\HݛH^ڈH\[ZHؘ[\[\\\^[ݘ[ۚKB]H^HH[\ZH ]^\\H8'^x'Hۙ\[ZB[HHH]Hؚqh[[HKBYZH[ٛܛXXZH\[XK[BݛH[ٛܛXXZHHYq!B[\XZH\]]H^ۛKBq#Z[HHH[Hۚ]]H[KB][ZX[ۘH\[ZKZ[[H1#]]HݛHKBZK[\ZH\ZHB!H[Hqh]q#ZH[[Y[ZHۙ]BYK[[ZK[Z][ZXZK[ܝH\ZK]ݘ[HB\^[K]HZHq!ZZܚHHHZ\K1#Z[[XBKZH[Y][ܘ\\ܘ\\ K]ۈ[X\Y܋HHhH]ZX[ۚZښHBH\][HH]ݘ[HH[[Bۚ]]HKqoK1hX[HBۙH^SQPK\]HܘZš\YYZ Yq$]][KXH[X]BH[]HHHHݛYq#ZZH] BH[XH[^ZKHۛ1h]›HH]ݘ[H8'#]]HHqhX]Bo]8'H\HXH[HHqh][KZݚ]Z^Z\\ZHX™HHH^YH\HZZH\B[HYH\[ZYHH1#ZZڈۛݚHB]YZHۚ]]H[ٛܛXXZKHڝHHYܘq$]ZHXHB[\Z\H HHq#[Z\ZBPHMHPH\RJK^YH[]BH]ܛXH HPHYH[\B[]KPHY[Z^H]ۈTJKBڙHHYܘq$]ZHqh][KHHBH[Hݚ\H]\[\[[¸'Xx'HY][Hؚqh[[HBq#[H[\Hݛ[[HBݛ[[ۚ\[K]\H[\HH[[ZHZܝK[ٛܛXXZH[[ZZ\\BXHHؙ^YHݛHX[ hZݛHZX[ ݙ^[Z\[XKoqh[HY\X[ Y]H[\\K۝ZX[œܙ][H^Z ݛژH[HH]Y]ܚZ[H[[