GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 23

Dvodnevno dešavanje IBM Watson SEE Summit 2017, održano 13. i 14. septembra u Opatiji, pokazalo je kako u ovom regionu digitalni put skreće ka kognitivnom poslovanju.