GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 20

Nove tehnologije Biometrijske kartice u Evropi Kompanija Mastercard je ovog avgusta predstavila rezultate pilot projekta u vezi sa korišćenjem biometrijske kartice u saradnji sa UniCredit Bulbankom u Bugarskoj. Ovo novo rešenje kombinu- je čip tehnologiju sa autentifikacijom putem otiska prsta kako bi se na praktičan i siguran način potvrdio identitet korisnika kartice prilikom kupovine u prodavnicama.