GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 10

Japanski menadžer Konosuke Matsu- shita iz Matsushita Electric Indu- strial Company je listu „Industrial Participation” izjavio da je suština menadžmenta u tome da se „ideje iz glava šefova prenesu u ruke radnika“. Ako razmišljamo o reči vođenje, elitistička konotacija je ista. Ovako je o tome govorio Dwight D. Eisenhower: „Liderstvo je umetnost da postignete da neko drugi uradi nešto što vi želite, ali tako da ta osoba poželi da to uradi“. xxx Primećujete li da jednosmerni tok energije nije demokratski? Oni koji su rukovođeni nemaju mogućnost da kažu nešto onima koji će ih voditi ili o tome kako će ih voditi. Obratite pažnju na reči supervizor i nadređeni. Reč supervizor podrazumeva bolji po- gled, a reč potčinjen podrazumeva nepovoljniji položaj. Menadžment očigledno nije samo proces, nego i nešto što promoviše strukturu elitne klase. Stare paradigme Elitistička, nedemokratska paradigma menadžmenta ili liderstva nastaje zbog toga što su osnivači teorije me- nadžmenta – Taylor, Fayol, Urwich, Newman, Koontz… prenosili svoje poglede na proces menadžmenta iz svog iskustva sa organizacijama koje su bile hijerarhijski strukturisane, ne- demokratski vođene, iz industrijskih ili vojnih organizacija. Činjenica je