GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 62

Lifestyle Harmonija mirisa za savremenu ženu Svaka žena je posebna. Ona nije samo majka, sestra, supruga, drugarica. Nije samo poslovna žena. Nju čini više životnih uloga i zato je tako jedinstvena! Upravo takvoj ženi namenjen je Avonov parfrmski duo Eve Duet za čije zaštitno lice je izabrana glumica Eva Mendez.