GM Business #124 GM 124 PDF | Page 45

P oslovna potrošnja na in- formacione i komunika- cione tehnologije (IKT) biće uhvaćena u unakrsnoj vatri ogra- ničavajućih i podsticajnih vetrova sledećih pet godina, jer umrtvljenje globalne ekonomije vrši pritisak na sposobnost organizacija da povećaju tehnološke budžete, dok istovremeno njihov rast i konkurentnost sve više zavise od digitalne transformacije, veštačke inteligencije (AI) i analitike