GM Business #124 GM 124 PDF | Page 43

iskusnih stručnjaka kako bi zaštitila svoje poslovanje. Da se vratimo na film. Naučnik Dok je izumeo automobil, više vremensku mašinu, koji je omogućio putovanje kroz vreme. Iako je ovo bilo veoma prikladno za dobre momke da isprave neke stvari iz prošlosti ili budućnosti, kao što se vidi u filmu, automobil je takođe bio veoma opasan u po- grešnim rukama. Zamislite šta bi se desilo ukoliko bi u stvarnom svetu neko preuzeo kontrolu nad vašim automobilom dok ste vi na vozačevom sedištu? Zapravo, nema potrebe da zamišljamo – ovo je već stvarnost! Moderna motorna vozila često po- seduju nove tehnologije povezanog vozila čiji je cilj da pruže različite pogodnosti poput dodatnih bez- bednosnih funkcija, unapređene potrošnje goriva i veće sveobuhvatne udobnosti... Međutim, sa ovom većom povezanošću, postoji rizik od hakera, ali ovog puta žrtva nije vaš personalni uređaj poput mobilnog telefona ili računarske radne stanice, već vaš automobil. U ovom slučaju, problem je očigledno malo veći, jer kada treba da se zaustavite na crvenom svetlu, želite da budete sigurni da ćete definitivno moći da zaustavite svoj automobil. Dakle, sutra kada budete kupovali novi pametni automobil sa modernim funkcijama, najverovatnije ćete želeti da znate da li je proizvođač auto- mobila, tokom faze projektovanja i razvoja, konsultovao eksperte poput timova IBM X-Force Red za usluge testiranja za automobilsku industriju kojima je zaista od ključne važnosti da implementiraju odgovarajuće mere za sajber bezbednost vozila. IBM Security usluge i X-Force Red tim su zapravo dobro poznat tim sačinjen od stotine eksperata i profesionalaca koji širom sveta svakodnevno rade na rešavanju pitanja informacione bezbednosti za klijente. Između ostalog, oni pomažu klijentima sa širokim obimom usluga za informacionu bezbednost poput: ofanzivne usluge informacione bezbednosti, usluge testiranja mogućnosti proboja, usluge testiranja za automobilsku industriju, usluge testiranja interneta stvari (IoT), usluge testiranja bankomata, usluge upravljanja ranjivostima... Imali smo sreće da ih vidimo kako rade na terenu širom jugoistočne Evrope kod nekoliko klijenata. Sada, na trenutak, da se vratimo u budućnost. Šta treba očekivati u nare- dnim godinama? Pretpostavljam da ćemo videti sve više organizacija koje žele da de- legiraju svoje poslove informacione bezbednosti putem korišćenja upra- vljanih usluga informacione bezbe- dnosti od SOC provajdera ili barem da delegiraju CISO funkciju. Sa tehnološkog stanovišta, pored veštačke inteligencije koja će ima- ti još značajniju ulogu u oblasti sajber bezbednosti, vidim da će IoT bezbednost najverovatnije postati glavna tema. A kao šlag na tortu, verovatno ćemo videti nešto što se zove prediktivna bezbednost – predviđanje sajber napada i njihovo sprečavanje pre nego što se dese u budućnosti. Da, to će biti moguće i siguran sam u to iako nisam pitao Doka. Ljudi će i dalje nastaviti da budu najjače i najslabije tačke našeg od- brambenog sistema. Iako će veštačka inteligencija učiniti naše odbrambene sisteme produktivnijim i efikasnijim, ona neće moći da zameni ljude, jer je ljudska kreativnost nezamenljiva. xxx