GM Business #118 GM 118 | Page 3

Uvodnik U ime Redakcije Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica „Dobar lider je osoba koja prisvaja malo više od krivice i malo manje od zasluga za dobar glas”, kaže čuveni Džon Maksvel. Možda i zbog toga, jer najteže je osloboditi se vlastite sujete, ima mnogo ljudi na rukovodećim pozicijama, ali malo lidera među njima. Zato u ovom izdanju časopisa izdvajamo nekoliko razloga zašto je to tako i prenosimo sugestije stručnjaka koje bi trebalo da slede svi oni koji žele da budu drugačiji i uzdignu se iznad proseka. Istoj svrsi služi i prilog o liderskim stilovima, gde dokazujemo da su „ljubazni šefovi najuspešniji”, a detaljan opis takvih preu- zimamo od dr Travisa Bradberija, koautora bestselera „Emoti- vna inteligencija 2.0”. Koliko teško je „biti fin” u digitalnom svetu koji je doneo novi vid komunikacije pokazuje tekst „Digitalni bonton”. Osvrnuvši se njime na komunikaciju kao na „osnovu dobrog uklapanja u kolektiv”, koja na internetu često gubi osnovnu etičnost, priču smo „proširili” na korporativne komunikacije, koje su takođe izložene uticaju digitalnog doba i novih tehnologija, i bacili po- gled na mogući budući uticaj veštačke inteligencije (artificial in- telligence – AI ) na ovom polju. Prilog prevashodno namenjen stručnjacima za korporativne komunikacije razmatra kako bi AI mogla biti na produktivan način „upregnuta” u službu strateških komunikacionih ciljeva.