GIRASONS | Page 2

ÍNDEX 1.Indicacions generals pàgina 3 2.Indicacions generals sobre Girasons pàgina 7 3.Objectius didàctics i continguts pàgina 8 4.Guia del concert pàgina 10 5.Propostes didàctiques pàgina 12 6.Vocabulari i glossari pàgina 44 7.Bibliografia pàgina 44 8.Fitxa tècnica i repertori pàgina 45 9.Programa de mà pàgina 45 10. Enllaços a pàgines web pàgina 46 2