Gazetka_nr_11_09_2022 wrzesień 2022 - Page 2

GAZETKA SZKOLNA – GOŁOMP POCZTOWY

Spis treści :

Wstęp
, czyli kilka słów o „ Gołompiu Pocztowym ” ...................................................... 3 KĄCIK PRZYRODNICZY ............................................................................................ 4 Artur – chowany na lotnisku ................................................................................... 6 WIEŚCI ................................................................................................................. 9 SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO na rok szk 2022 / 2023 ........................................ 12 Dodatek specjalny ................................................................................................ 14 POZNAJ REDAKCJĘ GOŁOMPIA ............................................................................... 17
Strona 2 z 20