Gazetka_nr_11_09_2022 wrzesień 2022 - Page 15

GAZETKA SZKOLNA – GOŁOMP POCZTOWY

Najczęstszymi odpowiedziami na drugie pytanie , dotyczące powodu danej odpowiedzi były :

• W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 : spotkanie z przyjaciółmi i klasą , uczestnictwo w zajęciach , uczenie się i odmiana od wakacyjnej codzienności

• W przypadku odpowiedzi przeczącej : brak snu , wyczerpanie , uczenie się , przeładowanie lekcjami , „ zabójczy ” plan lekcji , niemili nauczyciele , stres .

Co ciekawe , jak można zauważyć , ankietowani uczenie się uznawali zarówno jako coś pozytywnego , jak i negatywnego . Może chodzi o sposób jej przyswajania ? Tak tylko spekuluję .

Dalsza część ankiety składała się z pytań o czytanie Gołompia w zeszłym roku i zamiar czytania w tym . Na 53 pytanych 18 czytało naszą gazetkę w zeszłym roku , 30 nie czytało , a 5 odpowiedzi było nieważnych – 3 osoby zajrzały do gazetki raz , natomiast 2 były w zerówce i po prostu nie miały szansy czytać wcześniej . Statystycznie więc prawie 57 % ankietowanych czytało Gołompia w zeszłym roku , prawie 34 % nie czytało , a nieco ponad 9 % odpowiedzi było nieważnych .

Chęć czytania Gołompia w tym roku zadeklarowało 30 na 51 badanych , 7 nie zamierza czytać , a 14 nie jest pewnych . Statystycznie prawie 59 % pytanych zamierza czytać naszą gazetkę , niemal 14 % nie zamierza , a ponad 27 % nie jest pewnych .

Strona 15 z 20