Gåvokort Folder Joyful 2022 - Page 3

Service

Det är viktigt att mottagaren av korten kan känna sig trygga när de väljer sin gåva . Läs mer på sidan 9 om hur vår gåvokortssupport tar hand om dina mottagare av korten .
Något

Extra

Om du vill ge något extra vid själva utdelningen av gåvokorten så kan ni se några exempel på sida 6 och 7 .

Anpassning

Det finns flera sätt att profilera gåvokortet och inlösningssidan . Läs mer på sidan 8 .