Gastenplan 2020-2025 Boek-gastenplan_synthese_Digitale versie | Page 3

Voorwoord BESTE LEZER Voor jou ligt de samenvatting van het Limburgs gastenplan 2020-2025, de visie van de Lim- burgse toeristische sector op het toerisme voor de komende beleidsperiode. Dit plan is het resultaat van de keuzes die we samen maakten met de mensen die bij het Limburgse toerisme betrokken zijn: de Limburgse ondernemers en de Limburgse kennisinstellingen, de provinciale cel vrijetijdseconomie, Toerisme Limburg, de steden en gemeenten, de gasten, deskundigen, inspire- rende denkers … We hebben ons samen uitgesproken waarom we inzetten op toerisme en welk toerisme we willen. We formuleerden een visie, een missie, gedeelde waarden, doelstellingen en actiedomeinen. Het voorliggend plan heeft niet de ambitie om een stapsgewijze handleiding te zijn. Maar wel om iedereen die meewerkt aan het Limburgse toerisme een helder kader te bieden. 3