Gállok Magazine Volume 2014 - Page 2

Gállok MAGAZINE bygger på utställningen Gállok - om gruvan kommer som Urbergsgruppen Jokkmokk producerat. Tanken med tidningen är att nå ut med budskapet till människor och platser långt utanför utställningsväggarna. Så länka, dela och sprid budskapet om en gruvfri framtid! Henrik Blind Åsa Lindstrand Tor L. Tuorda Utställningen om Gállok togs fram i samverkan med nätverket Gruvfritt Jokkmokk, forskningsprojektet Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara framtider i Sápmi/forskningsprogrammet Mind and Nature Uppsala Universitet, Teknovetenskap, Centrum för Genusvetenskap samt KTH, Centrum för Hälsa och Byggande. Text Johanna Lindberg, Tor L. Tuorda, May-Britt Öhman (UU), Eva-Lotta Thunqvist (KTH), Jonas Vannar, Åsa Lindstrand, Markus Nyström (Mind and Nature, UU), Foto där ej annat anges: Tor L. Tuorda, Henrik Blind, Matti Holmgren, Boliden Minerals, Google Earth/Metria. Grafisk formgivning och textredigering: Åsa Lindstrand/Lavin Media och Tor L. Tuorda/Borealis Mediaproduktion. Tack till övriga för värdefulla insatser: Magnus Sjögren, Jean-Claude Marclay, Lars Isaksson, Catharina Holmbom, Gunilla Larsson (UU). Produktionen av såväl utställning som tidning har framför allt skett genom ideellt arbete. Utställningen har delvis finansierats genom forskningsprojektet Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara framtider i Sápmi (FORMAS 2013-2016) och forskningsprogrammet Mind and Nature, Uppsala universitet samt Kulturförvaltningen, Luleå kommun. Mer information om Gállok och gruvhotet finns att läsa på Gruvfritt Jokkmokk www.facebook.com/groups/ gruvfrittjokkmokk/ samt www.whatlocalpeople.se/