Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 73

a més , donarà suport a l ’ estratègia de sensibilització de la Fundació sobre la diversitat en totes les seves formes i la seva història personal de superació serà un exemple en l ’ àm · bit de la inclusió , en què la Fundació ha estat treballant més de 10 anys . Durant el seu parlament el presi · dent del FC Barcelona i de la Fun · dació , Joan Laporta , va destacar : “ Amb persones com l ’ Àlex el lema Som més que un club pren sentit i força . La seva motivació i optimis · me és el que necessitem a la família blaugrana . Som un club integrador que també necessita persones com l ’ Àlex per sumar en l ’ àmbit humà i col·lectiu ”.
Per la seva banda , la directora ge · neral de la Fundació FC Barcelona , la Dra . Marta Segú , va explicar qui · na serà la col·laboració de l ’ Àlex Roca com a ambaixador i va voler destacar que des de la Fundació “ es vol posar en valor la necessitat de construir un futur on es dugui a terme una nova construcció social , més justa , més inclusiva i amb més espais de parti · cipació , on exemples com el de l ’ Àlex són molt importants ”. La directora general també va realçar la impor · tància del tàndem Àlex-Mari Carme , per la seva complicitat i la seva forta · lesa per superar totes les limitacions i aconseguir treballant en equip el que per a molts era totalment impossible .