Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 62

comunitats a les àrees de gestió de l ’ aigua i sanejament , gestió de residus sòlids i agropecuària .
Els protagonistes El Jasiel és el cosí gran , i té un senti · ment de protecció cap a L ’ Íker molt especial . Ell és sordmut . Sense que ningú el proclamés , el Jasiel s ’ ha convertit en el seu interlocutor . No fa gaire temps , el cosí gran era un rebel que defugia a la resta de nens i nenes de la seva comunitat . Solia estar aïllat i no gaudia de la convi · vència amb els altres . És gràcies al programa i a la responsabilitat que ha assumit , que ara és una altra per · sona . “ M ’ he adonat que si puc aju · dar a l ’ Íker , també ho puc fer amb altres persones . Sento que estic crei · xent i millorant ”. Veure interactuar als cosins és commovedor i al mateix temps es · perançador . No sols per tot el que han après durant les sessions del programa de la Fundació FC Barce · lona , sinó per la quantitat d ’ amor i admiració que es respira entre ells . L ’ Íker té un caràcter obert i es co · munica a la seva forma . Intentant