Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 55

Pocs semblen conèi · xer les gravíssimes i profundes ferides originades per la fal · ta d ’ oportunitats en la vida dels menors i adolescents . Milions d ’ ànimes danyades i en silenci esperen ser capaces de reparar les peces d ’ una infància i adolescència devastada . És per tot això que des de la Fundació Barça tenim la voluntat de liderar un camí sense bifurcacions , per protegir-los i dignificar-los . El seu benestar i fu · tur és la nostra missió . n