Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 42

de construir camps que semblen presons continua avançant . Un any després de l ’ incendi de Mória , no arriben solucions . La Comissió Europea , Grècia i els estats europeus haurien d ’ imple · mentar urgentment polítiques que se centrin a protegir i ajudar les per · sones refugiades i sol·licitants d ’ asil en lloc de maneres de dissuadir , aturar i deportar els qui busquen seguretat a Europa . Per això , hau · rien de deixar de construir centres per tancar les persones a presons , com els que hi ha a les illes gregues , i fomentar polítiques de recepció humanes i dignes . Tots els centres a les illes gregues haurien de tenir com a únic propòsit prestar assis · tència urgent i facilitar la reubicació dels sol·licitants d ’ asil nouvinguts a estructures de recepció segures a tot Europa .
PRESÓ A L ’ AIRE LLIURE

Mavrovouni és el nou camp de refugiats . Les instal · lacions estan en · voltades d ’ altes tanques de filferro de pues . Samos s ’ ha