Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 33

La investigació confirma que l ’ esport pot tenir un impacte molt rellevant en l ’ educació i el desenvolupament de les habilitats dels nens i les nenes

La investigació confirma que l ’ esport pot tenir un impacte molt rellevant en l ’ educació i el desenvolupament de les habilitats dels nens i les nenes

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA Directora executiva adjunta d ’ UNICEF
CLIC PER VEURE VÍDEO

L ’ esport és un mitjà inclusiu per millorar la salut i el benestar dels infants d ’ Investigació d ’ UNICEF- Innocenti . L ’ evidència dels cinquanta estudis de casos de projectes d ’ EpD analit · zats durant l ’ elaboració de l ’ informe confirmen que l ’ esport és una eina eficaç per involucrar els infants en activitats que beneficien el seu desenvolupament social i perso · nal . Si bé s ’ ha observat que entitats de tot el món utilitzen l ’ esport per millorar el benestar de la infància , aquestes tendeixen a treballar de manera independent seguint les seves pròpies pràctiques . El marc teòric i la guia que s ’ han presentat avui brinden una eina per disse · nyar i implementar programes de manera unificada , les quals poden ajudar a construir programes de major qualitat alhora que es man · tenen les particularitats pròpies de cada projecte . “ Aquestes evidències confirmen que l ’ esport és un mitjà inclusiu