Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 31

És un dels projectes més il·lusionants que hem realitzat en aquesta nova etapa

DRA . MARTA SEGÚ Directora Fundació Barça
Diversitat i Inclusió del Club . Per dur a terme les activitats es · portives de l ’ equip Genuine de la Fundació Barça , el Club va selecci · onar sis professionals que integren el cos tècnic . Dos d ’ ells són entre · nadors i quatre membres de suport conductual . Tots amb una àmplia experiència en la gestió d ’ equips de persones amb diversitat funcio · nal . Al mateix temps s ’ ha format un equip de deu voluntaris . n